Zuzana Lišková

Zuzana Lišková

Projekt: Tvorba nanostruktur a nanosoučástek na grafenu, výzkum jejich transportních vlastností

Školitel: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.

Pracoviště: Ústav fyzikálního inženýrství, FSI VUT