Václav Pouchlý

Václav Pouchlý

Projekt: Příprava a vlastnosti pokročilých nanokeramických materiálů

Školitel: prof. RNDr. Karel Maca, Dr.

Pracoviště: Ústav materiálových věd a inženýrství, FSI VUT