Tomáš Šolomek

Tomáš Šolomek

Projekt: Design and Study of New Photoactivatable Compounds for Chemistry and Biology

Školitel: prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.

Pracoviště: Ústav chemie, PřF MU