Tomáš Juřena

Tomáš Juřena

Projekt: Computational system for simulation and optimization of grate-fired biomass boilers

Školitel: doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D.

Pracoviště: Ústav procesního a ekologického inženýrství, FSI VUT