Stanislav Polzer

Stanislav Polzer

Projekt: Počítačová podpora k posuzování rizika ruptury arteriálních výdutí

Školitel: prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.

Pracoviště: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT