Petra Budíková

Petra Budíková

Projekt: Query Language for Similarity Searching Paradigm

Školitel: prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.

Pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací, FI MU