Michal Zimmermann

Michal Zimmermann

Projekt: Deciphering the assembly of shelterin - the protector of genome stability

Školitel: Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D.

Pracoviště: Ústav experimentální biologie, PřF MU