Michaela Kubelová

Michaela Kubelová

Projekt: Studium ekologických faktorů ovlivňujících šíření Babesia canis

Školitel: doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.

Pracoviště: Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat, FVHE VFU