Marek Mráz

Marek Mráz

Projekt: Analýza exprese a funkce microRNA u chronické lymfatické leukémie a dalších hematologických malignit

Školitel: prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Pracoviště: Biologický ústav, LF MU a Interní hematoonkologická klinika, FN Brno