Lenka Maurerová

Lenka Maurerová

Projekt: Systémy TZB v historických budovách

Školitel: doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.

Pracoviště: Ústav technických zařízení budov, FAST VUT