Jan Křetínský

Jan Křetínský

Projekt: Formal methods for analysis and verication of complex systems

Školitel: prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.

Pracoviště: Institut teoretické informatiky, FI MU