Dáša Bohačiaková, Ph.D. (Doležalová)

Dáša Bohačiaková (Doležalová)

Projekt: Lidské embryonální kmenové buňky: molekulární změny spojené s diferenciací a reakcí na stres

Školitel: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Pracoviště: Biologický ústav, LF MU