Adam Jonáš

Adam Jonáš

Projekt: Embryonální test s Danio rerio pro hodnocení odpadních a povrchových vod

Školitel: doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Pracoviště: RECETOX, PřF MU