14. 6. 2023, 9:00 - 12:00
přidat do kalendáře
Zoo Brno a stanice zájmových činností
zdarma
+420 602 602 054
nejvíce ocení
studenti
exkurze

T-exkurze v ZOO Brno

Pojďme se spolu projít zoologickou zahradou. Poznáme chování některých druhů zvířat i význam dnešních zoo. Během prohlídky budeme pozorovat ohrožené druhy živočichů, diskutovat o příčinách jejich ohrožení i adaptacích na jejich přírodní podmínky. Jakou roli v jejich ochraně hrají zoologické zahrady? Které druhy jsou nejvíce ohroženy změnou klimatu a proč? Součástí programu je představení konkrétních projektů na záchranu ohrožených druhů i výroba enrichmentu pro vybraný druh zvířete. Vyrobíme hračky a budeme pozorovat, jestli naše zvířata zaujmou a zabaví je.

 

Lektorka: Mgr. Jana Galová

T-exkurze je zaměřena na žáky středních škol z Jihomoravského kraje.