Studenti obhajovali své práce v krajském kole SOČ

Studenti obhajovali své práce SOČ v krajském kole, které probíhalo v minulém týdnu ve dnech od 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020 on-line formou.

Na prvním a druhém místě v krajském kole se umístilo 36 studentů, postoupili tak do celostáního kola SOČ. Pro tyto studenty JCMM organizuje každý rok Kurz prezentačních a rétorických dovedností, který letos proběhne on-line formou.

Studentům blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů v dalších obhajobách!