Studenti o SOČ 2020 nepřijdou

SOČka je připravena pro letošní rok 2020 přejít plně do ONLINE režimu.

Jihomoravští koordinátoři se letos rozhodli zorganizovat obhajoby pro studenty ON-LINE formou.
Studenti budou v následujícím týdnu odevzdávat své práce včetně prezentací, které budou následně v termínu (tj. polovina května 2020) hodnotiteli posouzeny v krajském kole soutěže.
V obdobném duchu by měly být vítězné práce SOČ postoupeny k on - line obhajobám v celostátním kole soutěže.
Všem studentům přejeme mnoho štěstí při této zcela unikátní formě obhajob!