11. 1. 2023 14:00-17:00
Pro přihlášení pokračujte na web jsmenadani.cz
přidat do kalendáře
ONLINE
zdarma
603 722 059
nejvíce ocení
ředitelé škol a výchovní poradci
webinář

Rozvoj nadaných žáků ve světle zjištění ČŠI ONLINE

Role pedagogů školy ve vytváření prostředí stimulujícího nadání. Způsoby obohacování vzdělávání tak, aby podporovalo rozvoj nadání. Identifikace nadaných žáků ve škole. Využívání individualizace jako jedné z forem podpory rozvoje nadaných žáků. Příležitosti pro zkvalitnění práce s nadanými žáky.Informace budou doplněny aktuálními zjištěními v oblasti využívaných forem práce s žáky nadanými, diagnostiky nadaných, spolupráci se ŠPZ při podpoře nadaných a mimořádně nadaných.
Včetně reálné podpory nadaných a mimořádně nadaných ve výuce.
 

Lektor: Mgr. Tomáš Pavlas