RNDr. Petra Matulová, CSc.

odborná asistentka – Národní centrum pro výzkum biomolekul Přírodovědecká fakulta MU v Brně