Radioelektronika

Elektronika a komunikační technologie – od dálkového ovladače pro satelitní spoje 

Aktivita klubu bude zaměřena na systémové aspekty elektroniky a komunikačních technologií. Účastnici se během přednášek a ukázek v laboratořích dozví, co vše se musí realizovat, abychom mohli komunikačním systémem přenést informaci. V klubu budeme řešit, jak správně navrhnout elektroniku pro komunikační systémy, zaměříme se na zpracování signálů mikroprocesory, seznámíme se s pojmem elektromagnetická kompatibilita a s riziky, která plynou z nedodržení zásad návrhu systému s ohledem na EMC. Následně si představíme systémy pro mobilní, satelitní a optické komunikace. Součástí klubu bude přednáška zaměřená na základy vědecké práce. Výstupem bude prezentace, která bude obsahovat popis návrhu části nebo celého komunikačního systému s vlastními zvolenými parametry. 

Místo konání: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, Ústav radioelektroniky, Technická 12, Brno