T-exkurze

SIMU

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Lékařská fakulta
Další údaje o pracovišti: Centrum pro rozvoj klinických kompetencí
Lektoři: Bc. Hana Šperková, DiS.

Popis:

SIMU

Navštivte spolu s JCMM nejmodernější simulační centrum ve střední Evropě. Pod odborným vedením se s námi dostanete přímo do akce, zažijete, co by byste jinak zažili až po několika letech studia nebo v lékařské praxi.

Na co se můžete těšit? Prohlídka cvičné nemocnice:

Operační sál: vybavení operačního sálu, funkce anesteziologického přístroje.

JIP: vybavení JIP, manipulace s ventilátorem, manipulace s lineárním dávkovačem.

Standardní pokoj: prohlídka standardního nemocničního pokoje, ukázka inkubátoru.

Urgentní příjem: vybavení urgentního příjmu.

Sanitka: vybavení sanitky, manipulace s nosítky, ukázka vakuové dlahy/matrace, nasazení
pánevního pásu, nasazení krčního límce, ukázka nasazení turniketu.

První pomoc: nácvik KPR dospělého, použití AED, závod účastníků v KPR, nácvik KPR kojence.
Motorkář: nácvik šetrného přetočení pacienta z břicha na záda, technika bezpečného sundání helmy.

Pokročilé simulátory: představení funkcí simulátorů dospělého, dítěte, kojence s možností vyzkoušet si zajištění dýchacích cest: bimanuální ventilace, zavedení ústního vzduchovodu, zavedení laryngeální masky, orotracheální intubace pomocí videolaryngoskopu.

Dále budete mít možnost vyzkoušet si poslechové nálezy,vyhmatání pulzací, EKG monitorace – defibrilovatelné a nedefibrilovatelné rytmy.

Laparoskopie: praktický nácvik dovedností manipulace s laparoskopem.

Ultrazvuk: praktický nácvik manipulace s ultrazvukem.

Zajištění periferní žíly: možnost nácviku odběru krve a zajištění periferní žíly.

Intraoseální přístup: ukázka použití intraoseální vrtačky.

Porod: Ukázka porodu na základním porodnickém simulátoru (průchod novorozence pánví).