T-exkurze

Molekulární biologie nádorové buňky

Instituce: Masarykův onkologický ústav
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: MUDr. Petr Muller, PhD.

Popis:

Exkurze zaměřená na molekulární biologii nádorové buňky bude ukazovat nejnovější metody a technologie používané v oblasti výzkumu rakoviny. Účastníci budou mít možnost vidět praktické příklady tkáňových kultur a techniky fluorescenční mikroskopie, gelové elektroforézy, imunohistochemie a proteomiky používané při studiu nádorových buněk. Během exkurze budou účastníci mít příležitost pochopit, jak se tyto technologie používají k odhalování molekulárních změn v nádorových buňkách a jak mohou tyto znalosti vést k vývoji nových terapeutických možností pro léčbu rakoviny.