T-exkurze

Světlušky nanosvěta

Instituce: Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Oddělení bioanalytické instrumentace
Lektoři: Julie Weisová

Popis:

Světlušky (Lampyris sp.) jistě všichni znáte. Jsou to brouci aktivní v noci, známí svojí schopností vyzařovat zelené světlo. Tento jev se nazývá luminiscence a právě s ní se setkáte na T-exkurzi na Ústavu analytické chemie. Abychom byli přesnější, seznámíte se s jejím netradičním typem - fotonovou upkonverzí a foton-upkonverzními nanočásticemi. Našimi světluškami v nanosvětě. Věděli jste, že druh světlušky můžeme rozpoznat podle frekvence problikávání světla? Podobně můžeme pomocí foton-upkonverzních nanočástic rozpoznávat druhy zkoumaných molekul.

Zjistíme, že jednotlivé druhy up-konverzních nanočástic se liší vlnovou délkou světla, které emitují. Budeme u nich tedy pozorovat odlišné barvy. Vyzkoušíme si zobrazení molekul analytu pomocí foton-upkonverzních nanočástic a na závěr, budeme pozorovat samostatné nanočástice v mikrofluidním čipu, který si sami vytvoříme. Prolneme tedy naše téma i s moderním multidisciplinárním oborem, který se nazývá mikrofluidika.