T-exkurze

„Jak to vidí kyslík“ anebo netradiční exkurze po těle

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Přírodovědecká fakulta
Další údaje o pracovišti: Oddělení fyziologie a imunologie živočichů
Lektoři: RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.

Popis:

Milý studente, když jsi byl ještě malé embryo, žil jsi v téměř neuvěřitelných podmínkách: okolní teplota byla 37 °C, koncentrace CO2 se blížila 6 % a  k životu Ti stačilo prostředí s pouhými 5 %  kyslíku. Dnes by Ti takové podmínky nevyhovovaly. K životu potřebujeme dýchat vzduch s  21 % kyslíku, nicméně jeho koncentrace v těle začíná klesat již v dýchacích cestách a směrem k orgánům, tkáním a buňkám se dále mění.
Pojďme společně prozkoumat tělo tak, „jak ho vidí kyslík“. Ukážeme se mikroskopickou stavbu dýchací soustavy, krve, orgánů s vysokou koncentrací kyslíku i stavbu těch, které kyslík skoro ani nepotřebují. Schválně zkus seřadit následující seznam orgánů sestupně podle toho, kolik %  kyslíku obvykle obsahují: pokožka; vnitřní prostor průdušnice; škára; tepenná krev;  žilní krev; slezina. Máš to hotové a máš to správně? To se dozvíš na naší exkurzi!