T-exkurze

Od morfologie po kliniku

Instituce: Veterinární univerzita Brno
Fakulta/ústav: Ústav anatomie, histologie a embryologie
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: MVDr. Iveta Putnová, Ph.D.

Popis:

Zajímá tě, jak vypadají jednotlivé orgány a jejich vzájemné funkční souvislosti? A jak to vypadá, když se v těle něco porouchá? Nebo jak to funguje tam, kde se to veterináři pokoušejí napravit? Nebo si jen chceš vyzkoušet, jak se drží skalpel a pinzeta a jaký je to pocit říznout takzvaně „do živého“?

V teoretické části se postupně seznámíš s jednotlivými orgány a orgánovými systémy a odhalíš hlavní odlišnosti v jejich uspořádání u savců a ptáků.

V praktické části kurzu budeš mít k dispozici kadaver psa (Canis familiaris) či kočky (Felis domestica) a kura domácího (Gallus gallus f. domestica), případně se může vyskytnout i něco exotičtějšího. Po předvedení ukázkové pitvy s výkladem budeš mít možnost si samostatně vypitvat určené tělní oblasti nebo orgány. Dalším bodem T-exkurze bude návštěva muzea na Ústavu patologie, kde je soustředěna celá řada exponátů, které ilustrují nejrůznější patologické procesy a morfologické abnormality. Na závěr pak navštívíme Kliniku koní, kde budeš mít možnost nahlédnout do zákulisí a vidět, jak to všechno funguje tam, kde se veterináři a studenti veteriny snaží to porouchané napravit.