T-exkurze

Umí viry léčit?

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Přírodovědecká fakulta
Další údaje o pracovišti: Oddělení genetiky a molekulární biologie
Lektoři: Mgr. Tibor Botka, Ph.D.

Popis:

Viry známe jako původce mnoha onemocnění, ale lze je využít i v léčbě? V rámci exkurze zjistíš, že některé viry mohou infikovat a ničit také bakterie, včetně těch, které jsou rezistentní k antibiotikům. Abychom je mohli využít k léčbě bakteriálních infekčních onemocnění, je potřeba viry nejprve izolovat a namnožit, přečistit, zjistit jaké bakterie dokáží infikovat a pomocí sekvenace (zjištění genetické informace) potvrdit, že jsou bezpečné pro použití na pacientech. To všechno během exkurze uvidíš a mnohé si také vyzkoušíš! Provedeme tě naším pracovištěm, ukážeme laboratoře s moderním vybavením pro molekulární biologii, jako je například destičkový spektrofotometr, kvantitativní PCR, pipetovací robot, sekvenátor třetí generace, bioreaktor a spousta dalšího.

Lektoři: Mgr. Botka, Tibor, Ph.D., Ing. Sylva Koudelková, Ph.D.