T-exkurze

Včely a med

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Agronomická fakulta
Další údaje o pracovišti: odd. včelařství Mendelovy univerzity v Brně
Lektoři: doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.

Popis:

Včely a med

Včela medonosná je chována s cílem zajistit opylení zejména plodin a k produkci medu a dalších včelích produktů. K tomu a dalšímu využívá řadu pozoruhodných orgánů, které zůstávají lidskému oku skryty. Proto program této T-exkurze bude zaměřen na: a) mikroskopování těchto orgánů a vysvětlení jejich funkce (3 h), b) vznik a charakteristika medu včetně diskuse (2 h) a c) v návaznosti na předchozí nácvik medobraní na univerzitním včelíně. V průběhu celé exkurze dostatečný prostor k dotazům a diskusím na téma včelařství, včely a jejich biologii a chov.