T-Exkurze

Mutace versus mechanická síla – aneb jak se zdravá buňka mění na nádorovou

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Lékařská fakulta, Ústav histologie a embryologie
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: Mgr. Zuzana Sumbalová Koledová, PhD.

Popis:

Úloha mutací, které způsobují poškození funkce genů, na vzniku rakoviny je dlouho známá.

Ale věděli jste, že buňky se mohou změnit na nádorové i vlivem mechanického působení, kupříkladu tlakem nebo natažením? A že tuhé prostředí nádorů napomáhá jejich rozsévání pomocí metastáz?

Během této exkurze budete mít možnost proniknout do tajů mechanosignalizace, tedy mechanismů, jak buňky vnímají mechanické síly z prostředí a zároveň vyvíjejí mechanické síly na sebe navzájem i na mezibuněčnou hmotu. Seznámíte se s moderními high-tech i elegantními a jednoduchými metodami, které nám umožňují sledovat a měřit buněčné síly a mechanické vlastnosti (tuhost, elasticitu) prostředí. Poznáte buněčnou kostru - cytoskelet, který je základním modulem mechanosignalizace, a budete mít možnost si ho prozkoumat pomocí mikroskopu. Také spolu vystavíme normální i nádorové buňky různým mechanickým stimulům a podíváme se, jak na ně reagují.

Pomocní lektoři: Mgr. Denisa Belisová a Jakub Sumbal