Projekt T-Exkurze

Genetické příčiny náhlé srdeční smrti

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta lékařská
Další údaje o pracovišti: Ústav lékařské genetiky a genomiky
Lektoři: Iva Synková

Popis:

V rámci projektu budou studenti seznámeni s nejčastějšími příčinami náhlého úmrtí mladých osob.

Hlavní zaměření bude na úmrtí dětí a mladých jedinců, u kterých pitevní rozbor neobjasnil příčinu smrti. V takových případech vyvstává podezření na úmrtí způsobené genetickými faktory, které jsou až do prvního zásahu fenotypově skryté, tedy nepůsobí žádné zdravotní komplikace. Přítomnost patogenních variant (mutací) v genech, které zodpovídají za správné fungování srdečních buněk, může ohrožovat život také dalším příslušníkům rodiny náhle zemřelého. Proto je v takových případech prováděna molekulární pitva, kdy jsou tyto genetické patologie vyhledávány v jeho DNA. Velmi důležitý je pečlivý přístup k rodinám zemřelého, kterým je vždy nabízeno rozšířené kardiologické vyšetření pro odhalení skrytých vad.

Kurz bude probíhat formou bloku/ů online přednášek, které budou prezentovat spolupracující odborníci věnující se tomuto tématu: patolog, kardiolog, molekulární genetička a profilovaná studentka oboru Všeobecného lékařství LF MU.

Zájemci se již mohou přihlašovat na oba bloky, na 1. z pohledu patologa a kardiologa zde a 2. z pohledu genetičky zde. Nezapomeňte se také přihlásit k T-exkurzi v našem  systému. 

Po absolvování bloku přednášek bude pro vybrané studenty s hlubším zájmem o problematiku nabídnuta exkurze na Interní kardiologickou kliniku FN Brno a exkurze do laboratoří Centra molekulární biologie a genetiky, FN Brno.

Vše bude organizováno s ohledem na aktuální epidemiologická opatření.