Projekt T-Exkurze

Skrytá trvalá hrozba ve světě vlády pandemie: Globální změna

Instituce: CZECHGLOBE
Fakulta/ústav: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: prof. Michal Marek, DSc.

Popis:

Naše současnost je pod velkým tlakem pandemie COVID-19, která zásadním způsobem ovlivňuje stav ekonomiky, životů nás všech, včetně kultury a osobní svobody. To je věc nová, protože už velmi dlouhý časový úsek jsme toto nezažili.

Současná situace s COVID-19 zvýrazňuje zranitelnost našeho současného dominantního ekonomického systému. Pandemie  COVID-19 je skutečně problém kolosálních rozměrů, ale je nutné si znova připomenout, že tato pandemie se děje v jakémsi stavu naší planety, tedy ve stavu, bezprecedentního působení globální změny. Je naprosto zjevné, že právě mobilita – významný znak chování současné civilizace,  tak bezprecedentně přispěla k šíření viru a vzniku pandemie. 

Posledních 30-40 let nám dává jednoznačné důkazy o tom, že existence  a  konání naší civilizace dosáhla takových rozměrů, že zasahuje jak do jemných vztahů  jednotlivých typů ekosystémů, tak do ekosystému globálního.  Na území ČR dle nejpravděpodobnějšího scénáře emisí skleníkových plynů se do poloviny století oteplí v průměru o 2 °C oproti průměru období 1981–  2010. Je doložen nárůst teploty vzduchu a počtu tropických a letních dnů, úbytek sněhové pokrývky a větší výskyt extrémních projevů počasí, zejména epizod sucha.

To vše má převažující negativní důsledky pro celou společnost.