Projekt T-Exkurze

Současné problémy Latinské Ameriky

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií/Ústav teritoriálních studií
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: Martin Hrabálek, Ph.D.

Popis:

Latinská Amerika je vzdálený, leč nesmírně zajímavý a barvitý region.

S Martinem Hrabálkem, který se tímto regionem dlouhodobě zabývá, často do něj jezdí, a přednáší o něm na Masarykově i Mendelově univerzitě se budete mít možnost seznámit jak s regionem samotným, tak s jeho stávajícími problémy a jejich řešení. Přednáška se bude věnovat politické krizi ve Venezuele, bezpečnostním problémům v Kolumbii a dalších státech, ale i korupci nebo třeba strategiím, jak snížit míru chudoby.