Globální změna a ekosystémy

Instituce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Fakulta/ústav: CZECHGLOBE
Další údaje o pracovišti:

Popis: