Projekt T-Exkurze

Problematika migrace v Evropské unii a vztahy se třetími státy

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Další údaje o pracovišti: Ústav teritoriálních studií
Lektoři: Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.

Popis:

Cílem přednášky je seznámit posluchače s migrační realitou států Evropské unie a vysvětlit roli, kterou v oblasti migrace EU hraje. A to jak ve snaze nastavit politiky směrem dovnitř, tak v oblasti vnějších politik, jejich nástrojů a vztahů s regiony Blízkého východu a Afriky.

V přednášce bude zakomponována i rozvojová politika EU ke zmíněným regionům.