Projekt T-Exkurze

Na počátku stála buňka

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Lékařská fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav Patologické fyziologie
Lektoři: RNDr. Monika Kratochvílová

Popis:

Naše laboratoř byla založena v roce 2008 doc. RNDr. Michalem Masaříkem PhD. na Ústavu patologické fyziologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně jako biomedicínská výzkumná laboratoř. Zpočátku se laboratoř zaměřila na studium nových biomarkerů rakoviny prostaty. V těchto dnech je hlavním cílem laboratoře analýza rezistence rakoviny na léčbu. Laboratoř se zaměřuje na experimenty in vitro i in vivo a také na analýzu biologických vzorků od pacientů. Značná pozornost je tedy zaměřena na experimenty s buněčnými liniemi a primokulturami nádorů. Mezi nejčastěji studovaná nádorová onemocnění patří rakovina prostaty, rakovina prsu a spinocelulární karcinomy hlavy a krku.

Přijďte si vyzkoušet práci s buněčnými kulturami či jinými biologickými vzorky. Chcete se dozvědět něco o experimentálních zvířatech a o tom proč jsou tak důležitá? Nebo se chcete dozvědět více o nádorových onemocněních a proč se tak často vracejí? To vše se dozvíte u nás v laboratoři.