Projekt T-Exkurze

Říční ekosystémy v laboratoři

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Přírodovědecká fakulta
Další údaje o pracovišti: Geografický ústav
Lektoři: Mgr. Karel Brabec, Ph.D.

Popis:

Zajímá tě co kromě ryb žije v naších řekách? Chceš pozorovat vodní organismy pod mikroskopem, řídit laboratorní experimenty nebo proniknout do složitých ekologických vztahů v říčních ekosystémech? Jaký je vztah mezi čistotou vody, biodiverzitou vodních organismů a ekologickým stavem vodních toků? Co vypovídá milimetrové zvíře o vlastnostech krajiny a klimatických změnách? V čem se liší výzkum vodních toků na Drahanské vrchovině a v Himálaji?

Během T-exkurze si vyzkoušíme terénní metody průzkumu vodních ekosystémů (pro tento účel využijeme jezírka v botanické zahradě) a odebraný materiál bude společně zpracován v laboratoři Geografického ústavu (k dispozici budou i vzorky dříve odebrané z různých potoků a řek).
Naučíte se poznávat základní skupiny vodních bezobratlých. Dozvíte se jaké části toku obývají a co z jejich výskytu můžeme usuzovat. Uspořádáme fotografickou soutěž o nejlepší snímek vodních „breberek“. Vyzkoušíte si svoji pohotovost při lovení mrštných korýšů.
Vysvětlíme si jak lze využít biologické indikátory pro hodnocení změn vodních ekosystémů. Vyzkoušíte si zjednodušené vyhodnocení ekologického stavu na počítači.