Projekt T-Exkurze

Identifikace odrůd rostlin pomocí DNA analýzy

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Agronomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav biologie rostlin
Lektoři: Doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.

Popis:

Máš-li chuť se dozvědět, jak studovat genetickou informaci, k čemu nám může složit variabilita v DNA a co může u rostlin (odrůd) znamenat, je to exkurze právě pro tebe!
Představíme si DNA analýzy a jejich využití u rostlin se zaměřením na možnosti identifikace odrůd. Podíváme se na metody molekulární genetiky, představíme si základní kroky analýzy DNA hospodářsky významných rostlin, jak získat DNA vhodnou pro molekulární genetiku, jak s takovou DNA dále pracovat, jak zjistit rozdíly v DNA mezi rostlinami a čemu takovéto rozdíly mohou vést, resp. jak je využít.

Součástí teoretické přípravy bude i školení pro práci v laboratoři molekulární biologie. Praktická část proběhne v laboratořích Ústavu biologie rostlin na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. V laboratoři se každý z vás vyzkouší izolaci DNA, založení polymerázové řetězové reakce včetně elektroforetické separace a praktické interpretace výsledků.

V zemědělství a zahradnictví se v rámci jednotlivých druhů rostlin pěstuje velké množství odrůd, které se liší svými vlastnosti od odolnosti k chorobám a škůdcům až po výslednou kvalitu. Poznání rozdílů mezi těmito vlastnostmi na úrovni genetické informace je ukryté v DNA. Právě studiem variability (rozdílů) v DNA se zabývá obor molekulární genetika. 

 

http://mendelu.cz/wcd/web-mendelu/akce/2018/q3/thumb-large/km178-14afjumiko_purpurove_zrno_porost.jpg