Projekt T-Exkurze

Biometrické systémy v praxi

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta informačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav inteligentních systémů
Lektoři: Prof. Ing., Dipl.-Ing. Martin Drahanský, Ph.D.

Popis:

V rámci T-exkurze se seznámíte s pojmem biometrických systémů, jejich bezpečností, verifikačními a identifikačními systémy, založenými na rozpoznávání otisků prstů, obličeje (2D/3D/termo), geometrie ruky (2D/3D), otisku dlaně, charakteristik oka (duhovka a sítnice), chůze apod. Součástí bude i rozbor falšování biometrických charakteristik a aspekty jejich zneužití. Přednáška bude pokračovat praktickou ukázkou v laboratoři biometrických systémů, kde si budete moci většinu technologií přímo vyzkoušet.