Projekt T-Exkurze

Vyšetření genetického materiálu pacientů s vrozenými změnami chromosomů

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Přírodověděcká fakulta
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: Mgr. Marta Navaříková

Popis:

Mrknete se do laboratoří využívané pro výuku studentů genetiky a molekulární biologie, vybavené světelnými a fluorescenčními mikroskopy a skenerem DNA mikročipu, a to v Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dozvíte se, jak se v praxi vyšetřuje genetický materiál u pacientů, u kterých je podle klinických příznaků možné očekávat přítomnost genetických změn na úrovni karyotypu a genomu. Jedná se buď o pacienty s určitým typem postižení, stigmatizací, s poruchami růstu, vývoje, s mentálním postižením nebo o neplodné páry. Setkáte se s různými přístupy k analýze lidského genomu. Jeho součástí jsou kromě úseků, jejichž významu dnes dobře nerozumíme, také geny – úseky klíčové pro správný vývoj organismu a zdraví jedince. Přijďte, spoustu věcí se dozvíte, co bude možné, si vyzkoušíte.