Projekt T-Exkurze

Přírodní procesy Antarktidy v laboratoři

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Přírodovědecká fakulta
Další údaje o pracovišti: Geografický ústav
Lektoři: Mgr. Matěj Roman

Popis:

Máš dobrodružnou a objevitelskou povahu? Zajímá Tě výzkum polárních oblastí na Geografickém ústavu Masarykovy Univerzity, a jak probíhají expedice na českou vědeckou stanici J.G. Mendela? Víš, jaké přírodní procesy se odehrávají v Antarktidě, a jak jsou propojeny se zbytkem světa? Co se stalo s ledovci kolem jižního pólu v poslední době ledové, a jak se mohou chovat při změně klimatu či zvýšení hladiny světového oceánu?


Při T-exkurzi si v areálu (a botanické zahradě) Přírodovědecké fakulty předvedeme pár metod, kterými se na Antarktidě zkoumají ledovce, trvale zmrzlá půda neboli permafrost, polární jezera, divočící vodní toky, a v neposlední řadě také počasí a podnebí. Navštívíme také „špinavou“ laboratoř environmentální geografie („špinavou“, neboť se v ní nějčastěji pracuje s horninami, půdou nebo jezerními sedimenty, čili bahnem), kde se můžete seznámit s metodami, kterými se zpracovávají vzorky přivezené z terénu, např. zrnitostní analýza sedimentů, chemické složení hornin, nebo datování ústupu ledovce. Vysvětlíme si také, jak funguje ledovec a pevninské ledovcové štíty, a jak je lze modelovat pomocí jednoduchých počítačových simulací. K vidění a vyzkoušení budou základní přístroje a vybavení, jež se používají při expedicích na Antarktidu.