Projekt T-Exkurze

Včely a med

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Agronomická fakulta
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.

Popis:

Včela medonosná je chována s cílem zajistit opylení zejména plodin a k produkci medu. K tomu a dalšímu využívá řadu pozoruhodných orgánů, které zůstávají lidskému oku skryty. Proto program této T-exkurze bude zaměřen na mikroskopování těchto orgánů a vysvětlení jejich funkce. V návaznosti na poznání orgánů podílejících se na vzniku včelích produktů proběhne nácvik medobraní na fakultním včelíně. V průběhu celé exkurze dostatečný prostor k dotazům a diskusím na téma včelařství, včely a jejich biologie a chov.