Projekt T-Exkurze

Na počátku stála buňka

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Lékařská fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav Patologické fyziologie
Lektoři: Ing. Markéta Svobodová

Popis:

Přijďte si vyzkoušet práci s buněčnými kulturami či jinými biologickými vzorky. Chcete se dozvědět něco o experimentálních zvířatech a o tom proč jsou tak důležitá? Nebo se chcete dozvědět více o nádorových onemocnění a proč se tak často vracejí? To vše se dozvíte u nás v laboratoři.

Naše laboratoř byla založena v roce 2008 RNDr. Michalem Masaříkem PhD. na Katedře patologické fyziologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně jako biomedicínská výzkumná laboratoř. Zpočátku se laboratoř zaměřila na objev biomarkerů rakoviny prostaty. V těchto dnech je hlavním cílem laboratoře analýza rezistence na rakovinu. Laboratoř se zaměřuje na experimenty in vitro i in vivo a také na analýzu biologického vzorku od pacientů. Značná pozornost je však zaměřena na experimenty s buněčnými liniemi a primokulturami nádorů. Mezi nejčastěji studované rakoviny patří rakovina prostaty, rakovina prsu a spinocelulární karcinomy hlavy a krku.