Projekt T-Exkurze

Praktická aerodynamika

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta strojního inženýrství
Další údaje o pracovišti: Letecký ústav
Lektoři: Ing. Pavel Zikmund, Ph.d.

Popis:

Aerodynamika je obor, který umožnil lidem napodobit ptáky a vznést se do vzduchu. V letectví vždy byla snaha o to, aby teorie předcházela praxi, protože za chyby se velmi draze platilo. Tato T-exkurze je zaměřená na pochopení základních principů aerodynamiky a jejich praktickou aplikaci.

Teoretická část T-exkurze bude věnována pochopení základních aerodynamických charakteristik letounu a jednoduchým výpočtům v oblasti mechaniky letu (fyzika zabývající se pohybem letounu ve vzduchu).

V praktické části se pokusíme získané vědomosti prakticky aplikovat při stavbě a létání s walkalong glidery. Jedná se o speciální vlaštovky, které jsou poháněny stoupavým proudem vzduchu tvořeným pohybující se deskou. S těmito glidery si zasoutěžíme v několika disciplínách.