Projekt T-Exkurze

Hvězdářské dalekohledy

Instituce: Hvězdárna a planetárium Brno
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: Bc. Mirek Dočekal , Mgr. Šárka Karešová

Popis:

Věděl jsi, že lidské oko dokáže bez použití astronomických přístrojů vidět objekt ve vzdálenosti 2,4.1019 km od Země? Že když se díváš na Slunce, tak ho vidíš, jak vypadalo před 8,3 minutami? Že díky pozorování Jupiterových měsíců byla poprvé změřena rychlost světla?

Během exkurze se podíváš na různé astronomické přístroje a naučíš se je ovládat. Budeme pozorovat Slunce, kdy se v jeho atmosféře pokusíme zachytit nejenergičtější procesy ve sluneční soustavě-erupce. Uvidíš i běžně neviditelnou sluneční chromosféru. U Jupiteru prozkoumáš Galileovské měsíce. Zkusíme zachytit přelet družic. Později v noci se podíváš do hlubin vesmíru na vzdálené galaxie. Nebudeme se na vše jenom dívat, ale budeme i fotografovat.