Projekt T-Exkurze

Nanomedicína, metalothionein a nádorová buňka

Instituce: Prevention medicals, s.r.o.
Fakulta/ústav: Oddělení výzkumu a vývoje
Další údaje o pracovišti: Laboratoř nanomedicíny a metalomiky
Lektoři: Prof. Ing. René Kizek, DrSc., MBA

Popis:

Co je elektrochemie, elektrochemický přístroj a jak se s takovým přístrojem pracuje? 

Co jsou těžké kovy? Jak se těžké kovy dají rozpoznat. 

Co je metalothionein, a jak se metalothionein analyzuje? 

Možnosti analýzy MT u zhoubných nádorů, diagnostika a reakce s protinádorovými léčivy.

Chceš znát odpovědi na tyto otázky a dozvědět se více o této problematice? Pojď na T-exkurzi! 

Nanotechnologie je moderní technický obor, který se zabývá tvorbou a využíváním technologií v měřítku řádově nanometrů (10-9 m). Konstrukčními prvky nanotechnologie jsou molekuly a samotné atomy. Nanotechnologie by mohla hrát v medicíně skutečně velmi významnou roli. V nejbližších desetiletích se očekává výrazná pomoc v diagnostice, bioimplantátech a léčebných možnostech nanorobotů. Zcela autonomní nanoroboti by mohli pomáhat imunitnímu systému, podílet se na procesech látkové výměny, případně uskutečňovat operační výkony.

Nanotechnologie mají potenciál pro velmi široké využití. Jednou z oblastí považovaných za nejperspektivnější je lékařská diagnostika. Předpokládá se, že v tomto oboru budou postupně vyvinuta nejrůznější zařízení od mřížek miniaturních senzorů schopných detekovat miliony nejrůznějších biologických molekul až po miniaturní křemíkové čipy schopné "číst" přímo jednotlivé molekuly DNA. Očekávaná schopnost těchto komponent detekovat, jak velmi různé druhy nejrůznějších molekul, tak i jejich velmi malá množství, otevírá prostor pro konstrukci miniaturních, ale velmi komplexních diagnostických zařízení.