Projekt T-Exkurze

Hydrogely a molekulární gastronomie

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta chemická
Další údaje o pracovišti: Laboratoř hydrogelů, Centrum materiálového výzkumu
Lektoři: Ing. Jiří Smilek, Ph.D.

Popis:

Kouzlíme v kuchyni – vaříme vědecky!
O Chemii na FCH VUT bez „chemie“

aneb veškeré použité látky jsou 100 % poživatelné a přírodního charakteru.

Chtěl by ses dozvědět, jak se hydrogely využívají pro vědecké účely? Chtěl by sis připravit svůj vlastní hydrogel? Nyní máš šanci!
V T-exkurzi se dozvíš základní poznatky o tom, co jsou to hydrogely z fyzikálně-chemického hlediska, jak se připravují a k čemu se využívají. Budeš také uveden do tajů využití hydrogelových nosičů pro vědecké účely. Jako bonus si budeš moci připravit hydrogely, které budeš moci ochutnat, budeš-li odvážný. V rámci této T-exkurze se dozvíš také o molekulární gastronomii.
Molekulární gastronomie (kuchyně) je způsob moderní přípravy typických pokrmů atypickým způsobem. Jedná se o propojení znalostí v oblasti fyzikálně chemických postupů s klasickou gastronomií. Při přípravě pokrmů se používají látky, které běžně nacházejí své uplatnění v potravinářském průmyslu například pro konzervaci potravin ba co víc, většina použitých látek je přírodního charakteru (agar z mořské řasy či přírodní polysacharid alginát).
Při přípravě pokrmů molekulární gastronomie se často používá změny skupenství jednotlivých komponent případně vzniku polotuhých hydrogelů vlivem změny fyzikálně-chemických podmínek či chemickou reakcí.
„Neboj se a přistup blíž, s hydrogely a molekulární gastronomií oslníš“.