Projekt Stipendia v anglických programech

Stipendia pro studium v anglických studijních programech
 

 

Programy začínající v zimním semestru (září 2024)
 

Masarykova univerzita, Fakulta Informatiky

Mendelova univerzita, Provozně Ekonomická fakulta

Vysoké učení technické, Fakulta informačních technologií

Vysoké učení technické, Fakulta Elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství

CO program nabízí:

KDO může zažádat:

JAK a KDY zažádat:

Registrujte se v sekci "Jak se přihlásit"
Programy začínající v zimním semestru (září 2024)
Od  15. 1. 2024 do 30. 4. 2024

-> 4 základní kroky ke stipendiu:

1. Podání on-line přihlášky ke stipendiu v JCMM
Programy začínající v v zimním semestru (září 2024)
Od 15. 1. 2024 do 30. 4. 2024

2. Podání přihlášky na univerzity
Programy začínající v v zimním semestru (září 2024)
Termíny jsou dané dle univerzity a její fakulty

3. Pohovory či zkouška na vysokou školu – může být prominuto na základě vynikajicích výsledků předchozího studia. Ke studiu je třeba nostrifikace, tzn. uznání předchozího vzdělání.

4. Do 30. 06. 2024 finální výběr stipendistů pro studium v zimním semestru. Pro úhradu stipendia je nezbytné přijetí ke studiu na zvolený obor.

Milí studenti, radíme vám, abyste se v případě zájmu o studium a stipendium hlásili co nejdříve. Rádi Vás nasměrujeme v oblasti získání víza i jiných náležitostí.
Pokud se Vám nepodaří obdržet brzkou odpověď, spojit se s vybranou fakultou, či byste se jen rádi na něco zeptali, prosím kontaktujte: Violu Moškvanovou,
tel.: +420 735 759 087; e-mail: viola.moskvanova@jcmm.cz.