Projekt Stipendia v anglických programech
stipendií
zemí
partnerské univerzity

Stipendium na pokrytí poloviny školného pro zahraniční studenty ze zemí mimo EU, kteří studují na některé ze tří partnerských brněnských vysokých škol. Studenti mají k dispozici také bezplatný poradenský servis, pomoc s přihlášením na VŠ, nostrifikaci vzdělání, vyřízení víza apod.

Chcete vědět víc? Informace o tom, jak se přihlásit, najdete zde.

Váš člověk

Viola Moškvanová

Stipendia pro studium v anglických studijních programech
viola.moskvanova@jcmm.cz 735 759 087

Stipendia pro studium v anglických studijních programech

 • Stipendia jsou určená pro studenty z celého světa, mimo Evropskou unii.
   
 • Podporovány jsou obory v navazujícím magisterském studiu vyučovaném v anglickém jazyce.
   
 • Termíny podání přihlášek pro akademický rok 2021/ 2022 jsou dány dle individuálních univerzit a fakult.

 

Programy začínající v zimním semestru (září 2021)
 

Masarykova univerzita, Fakulta Informatiky

 • Visual Informatics with specializations: Computer Graphics and Visualization; Image processing and analysis; Computer Game Development.

-> popis programu
-> on-line přihláška 

-> popis programu 
-> on-line přihláška 

-> popis programu 
-> on-line přihláška 
 

Mendelova univerzita, Provozně Ekonomická fakulta

-> popis programu
-> on-line přihláška
 

Vysoké učení technické, Fakulta Informačních technologií

-> popis programu 
-> on-line přihláška 
 

Vysoké učení technické, Fakulta Elektrotechniky a komunikačních technologií

-> popis programu
-> on-line přihláška 

Vysoké učení technické, Fakulta Strojního inženýrství

-> popis programu
-> on-line přihláška 
 

CO program nabízí:

 • Stipendium na úhradu poloviny nákladů školného ve vybraných oborech vyučovaných v anglickém jazyce až do výše 1500 EUR ročně po dobu řádného studia magisterského oboru.
 • Bezplatný poradenský servis - pomoc s přihlašovací procedurou na vysoké školy a během prvního roku studia (nostrifikace diplomů, informační servis, víza, studijní záležitosti atd.). Kontakt: Viola Moškvanová, mail:  viola.moskvanova@jcmm.cz.
 • Celkem bude uděleno nejvýše 30 stipendií.

KDO může zažádat:

 • Studenti z celého světa mimo Evropskou unii s ukončeným bakalářským vzděláním odpovídajícího oboru do věku 30 let.

JAK a KDY zažádat:

Registrujte se v sekci "Jak se přihlásit"
Programy začínající v zimním semestru (září 2021)
Od 15. 1. 2021 do 30. 4. 2021

-> 4 základní kroky ke stipendiu:

1. Podání on-line přihlášky ke stipendiu v JCMM
Programy začínající v v zimním semestru (září 2021)
Od 15. 1. 2021 do 30. 4. 2021

2. Podání přihlášky na univerzity
Programy začínající v v zimním semestru (září 2021)
Dle dané univerzity a fakulty

3. Pohovory či zkouška na vysokou školu – může být prominuto na základě vynikajicích výsledků předchozího studia. Ke studiu je třeba nostrifikace, tzn. uznání předchozího vzdělání.

4. Do 30. 06. 2021 finální výběr stipendistů pro studium v zimním semestru. Pro úhradu stipendia je nezbytné přijetí ke studiu na zvolený obor.

Milí studenti, radíme vám, abyste se v případě zájmu o studium a stipendium hlásili co nejdříve. Rádi Vás nasměrujeme v oblasti získání víza i jiných náležitostí. Pokud se Vám nepodaří obdržet brzkou odpověď, spojit se s vybranou fakultou, či byste se jen rádi na něco zeptali, prosím kontaktujte: Violu Moškvanovou, tel.: +420 735 759 087, e-mail: viola.moskvanova@jcmm.cz.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT:

1/ K žádosti o stipendium se zaregistrujte zde. 
   
(Registrace probíhá od 1. 2. 2021 do 30. 4. 2021)
 

2/ Termíny podání přihlášek pro akademický rok 2021/ 2022 jsou dány dle individuálních univerzit a fakult.

-> Současně je třeba podat přihlášku na některý z níže uvedených oborů!

 

Žádosti pro akademický rok 2021/2022:

Programy začínající v zimním semestru (září 2021)

Masarykova univerzita, Fakulta Informatiky

 • Visual Informatics with specializations: Computer Graphics and Visualization; Image processing and analysis; Computer Game Development.

-> popis programu
-> on-line přihláška 

-> popis programu 
-> on-line přihláška 

-> popis programu 
-> on-line přihláška 

Mendelova univerzita, Provozně Ekonomická fakulta

-> popis programu
-> on-line přihláška

Vysoké učení technické, Fakulta Informačních technologií

-> popis programu 
-> on-line přihláška 

Vysoké učení technické, Fakulta Elektrotechniky a komunikačních technologií

-> popis programu
-> on-line přihláška 

Vysoké učení technické, Fakulta Strojního inženýrství

-> popis programu
-> on-line přihláška

 

 Partnerské univerzity

Vysoké učení technické, fakulta informačních technologií

Vysoké učení technické , fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT      

Masarykova univerzita, fakulta informatiky 

Mendelova univerzita, provozně ekonomická fakulta