Mimořádná stipendia pro studenty v anglických studijních programech pro akademický rok 2020/2021

 

Stipendia jsou určená pro studenty z celého světa, mimo Evropskou unii!
 

Podporovány jsou obory v navazujícím magisterském studiu vyučovaném v anglickém jazyce.

Termín podání přihlášky a aktuální informace na akademický rok 2020/2021 budou zveřejněny zde.

 

Programy začínající v zimním semestru (září 2019)

Masarykova univerzita, Fakulta Informatiky

  • Visual Informatics with specializations: Computer Graphics and Visualization; Image processing and analysis; Computer Game Development.

-> popis programu
-> on-line přihláška do programu v angličtině

-> popis programu 
-> on-line přihláška do programu v angličtině

  • Software Systems and Services Management with specializations: Software Systems Development Management; Service Development Management (former Service Science, Management and Engineering); Cybersecurity.

-> popis programu 
-> on-line přihláška do programu v angličtině

Termín podání přihlášky na akademický rok 2020/2021 bude zveřejněn zde.

Mendelova univerzita, Provozně Ekonomická fakulta

-> popis programu
-> on-line přihláška do programu v angličtině

Termín podání přihlášky na akademický rok 2020/2021 bude zveřejněn zde.

Vysoké učení technické, Fakulta informačních technologií

-> popis programu 
-> on-line přihláška 

Termín podání přihlášky na akademický rok 2020/2021 bude zveřejněn zde.

Vysoké učení technické, Fakulta Strojního inženýrství 

-> popis programu
-> on-line prihláška

Termín podání přihlášky na akademický rok 2020/2021 bude zveřejněn zde.

Vysoké učení technické, Fakulta Elektrotechniky a komunikačních technologií 

-> popis programu
-
> on-line přihláška do programu v angličtině

Termín podání přihlášky na akademický rok 2020/2021 bude zveřejněn zde.

CO program nabízí:

  • Stipendium na úhradu poloviny nákladů školného ve vybraných oborech vyučovaných v anglickém jazyce až do výše 1500 EUR ročně po dobu řádného studia magisterského oboru.
  • Bezplatný poradenský servis - pomoc s přihlašovací procedurou na vysoké školy a během prvního roku studia (nostrifikace diplomů, informační servis, víza, studijní záležitosti atd.) – kontakt: Viola Moškvanová - viola.moskvanova@jcmm.cz.
  • Celkem bude uděleno nejvýše 30 stipendií.

KDO může zažádat:

  • Studenti z celého světa mimo Evropskou unii s ukončeným bakalářským vzděláním odpovídajícího oboru do věku 30 let.

JAK a KDY zažádat:

Registrujte se v sekci "Jak se přihlásit"
Programy začínající v zimním semestru (září 2019)
Od 1. 3. 2019 do 30. 4. 2019

-> 4 základní kroky ke stipendiu:

1. Podání on-line přihlášky ke stipendiu na JCMM
Programy začínající v v zimním semestru (září 2019)
Od 1. 3. 2019 do 30. 4. 2019

2. Podání přihlášky na univerzity
Programy začínající v v zimním semestru (září 2019)
Do 30. 4. 2019

3. Pohovory či zkouška na vysokou školu – může být prominuto na základě vynikajicích výsledků předchozího studia. Ke studiu je třeba nostrifikace - uznání předchozího vzdělání.

4. Do 30. 06. 2019 finální výběr stipendistů pro studium v zimním semestru. Pro úhradu stipendia je nezbytné přijetí ke studiu na zvolený obor.

Milí studenti, radíme vám, abyste se v případě zájmu o studium a stipendium hlásili co nejdříve. Rádi Vás nasměrujeme v oblasti získání víza i jiných náležitostí. Pokud se Vám nepodaří obdržet brzkou odpověď, spojit se s vybranou fakultou, či byste se jen rádi na něco zeptali, prosím kontaktujte: Violu Moškvanovou, tel.: +420 735 759 087, e-mail: viola.moskvanova@jcmm.cz.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT:

K žádosti o stipendium se zaregistrujte zde.

Termín podání přihlášky na akademický rok 2020/2021 bude zveřejněn zde!

Současně je třeba podat přihlášku na některý z níže uvedených oborů.

 

Žádosti pro akademický rok 2019/2020:

Studijní programy začínající v zimním semestru (únor 2019):

Od 1.9.2019 do 15.2. 2020.

Online odkaz na elektronické přihlášky jednotlivých oborů:

Programy začínající v zimním semestru (září 2019)
Masarykova univerzita, fakulta informatiky :

  • Visual Informatics with specializations: Computer Graphics and Visualization; Image processing and analysis; Computer Game Development

-> popis programu
-> on-line přihláška do programu v angličtině

-> popis programu 
-> on-line přihláška do programu v angličtině

  • Software Systems and Services Management with specializations: Software Systems Development Management; Service Development Management (former Service Science, Management and Engineering); Cybersecurity 

-> popis programu 
-> on-line přihláška do programu v angličtině

 

Mendelova univerzita, Provozně Ekonomická fakulta

-> popis programu
-> on-line přihláška do programu v angličtině
 

Vysoké učení technické, Fakulta Strojního inženýrství 

-> popis programu
-> on-line prihláška
 

Vysoké učení technické, Fakulta Elektrotechniky a komunikačních technologií 

-> popis programu
-
on-line přihláška do programu v angličtině

 On-line přihlášení na zvolený obor 15.2.2019 - 30.4.2019

Odeslání on-line přihlášky na zvolený studijní obor


On-line žádost o stipendium JCMM 15.2.2019 - 30.4.2019

Registrace do systému a podání žádosti o stipendium JCMM


Výběr držitelů stipendia JCMM 1.5.2019 - 10.6.2019

Výběr držitelů stipendia JCMM

Vysoké učení technické, fakulta informačních technologií

Vysoké učení technické , fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT      

Masarykova univerzita, fakulta informatiky 

Mendelova univerzita, provozně ekonomická fakulta

Ing. Iveta Kumstátová

E-mail: iveta.kumstatova@jcmm.cz


Mgr. Viola Moškvanová

E-mail: viola.moskvanova@jcmm.cz