Gravitační manévr a průlet komplexem binární černé díry

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta strojního inženýrství
Další údaje o pracovišti: Letecký ústav
Lektoři: Ing. Pavel Zikmund, Ph.d.
Studenti: Jan Sebastian Hemzal - Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

Popis:

Gravitační manévr je způsob, jakým lze urychlit nebo zpomalit letící družice ve vesmíru. Princip je založen na předávání kinetické energie mezi planetou a družicí. V úvodu této práce bude proveden teoretický rozbor gravitačního manévru. Druhá část práce bude rešerše nejvýznamějších vesmírných misí, při kterých bylo gravitačního manévru využito. Poslední část práce bude věnována rozboru teoretických limitů a extrémních případů použití gravitačního manévru.