Funkční mozkové mikrostavy jako biomarkery v elektrokonvulzivní léčbě afektivních poruch

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta lékařská
Další údaje o pracovišti: Psychiatrická klinika
Lektoři: MUDr. Alena Damborská, Ph.D.
Studenti: Šárka Damborská - Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace

Popis:

Cílem práce bude prakticky se podílet na studiu elektrofyziologických biomarkerů depresivní poruchy. K tomu účelu bude u zdravých kontrol a pacientů s bipolární afektivní poruchou, depresivní fází a rekurentní depresivní poruchou registrována klidová elektrická aktivita mozku pomocí 128-elektrodového elektroencefalografu. U pacientů bude sledován vývoj elektrofyziologických ukazatelů v průběhu onemocnění s ohledem na  typ podstoupené terapie a úspěšnost léčby. Studentka získá cenné zkušenosti v oblasti komunikace s psychiatrickými pacienty a práce s elektroencefalografem v elektrofyziologické laboratoři. Získá obecné znalosti a dovednosti potřebné k vědecké práci – kritická četba vědeckého textu, plánování experimentu, analýza elektroencefalografického signálu, hodnocení dat, prezentace výsledků, psaní vědeckého textu. Zkušená školitelka bude aktivně přistupovat k pravidelným konzultacím se studentkou, odborně povede studentku při sepisování práce, povede nácvik prezentačních dovedností studentky, poskytne podmínky k realizaci všech částí práce. Od řešitelky se očekává pracovitost (pravidelná práce cca 4 hod. týdně), vysoká motivace k experimentální práci, zájem o psychiatrii a problematiku duševních chorob. Požadována je znalost anglického jazyka za účelem studia odborné literatury.