Analýza průmyslových bioplynových stanic

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta agronomická
Další údaje o pracovišti: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Lektoři: Ing. Jana Novotná

Popis:

Student v rámci tohoto tématu provede analýzu průmyslových bioplynových stanic na území české republiky. V teoretické části student popíše technologii bioplynových stanic pro výrobu bioplynu (případně biomethanu) z průmyslových odpadů. Dále stanoví charakteristiku průmyslových odpadů jako jsou odpady z pivovarů, vinařství nebo velkopěstírenských skleníků. V praktické části statisticky vyhodnotí základní údaje o průmyslových bioplynových stanicích na území České republiky (výkon, produkce bioplynu, složení bioplynu, jeho využití, využití tepelné energie, druhy odpadů, poměr odpadů pro denní dávkování do bioreaktoru, kapacita bioplynových stanic apod.).

 

Doporučená literatura:

Informační systém Ministerstva životního prostředí (https://isoh.mzp.cz),

JUNGA, Petr, Tomáš VÍTĚZ a Petr TRÁVNÍČEK. Technika pro zpracování odpadů II. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-208-3,

JUNGA, Petr, Tomáš VÍTĚZ a Petr TRÁVNÍČEK. Technika pro zpracování odpadů I. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-207-6,

TRÁVNÍČEK, Petr. Technologie zpracování biomasy za účelem energetického využití. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-206-9,

ALTMANN, Vlastimil, Petr VACULÍK a Miroslav MIMRA. Technika pro zpracování komunálního odpadu: vědecká monografie. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2010. ISBN 978-80-213-2022-2,

Zájmová literatura:

DEUBLEIN, Dieter a Angelika STEINHAUSER. Biogas from waste and renewable resources: an introduction. 2nd, rev. and expanded ed. Weinheim: Wiley-VCH, c2011. ISBN 9783527327980.