Morfo-metrická revize všenek (Phthiraptera) kolibříků (Trochilidae)

Instituce: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta/ústav: Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Další údaje o pracovišti: Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat
Lektoři: doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.
Studenti: Vojtěch Sychra - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Popis:

V současné době je známo 336 druhů kolibříků. Přes tento poměrně velký počet hostitelských druhů bylo dosud u těchto ptáků popsáno pouze 50 druhů všenek čtyř rodů. Cílem této práce bude morfo-metrická revize dominantního a současně nejméně prozkoumaného rodu Trochiloecetes (30 známých druhů). Jako materiál budou použity 1) všenky ze sbírky ektoparazitů uložené na Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat FVHE VFU, které pochází z terénních odchytových akcí zaměřených na sledování výskytu ektoparazitů u volně žijících ptáků ve Střední a Jižní Americe v letech 2004–2014 a 2) všenky, včetně typového materiálu, zapůjčené z National Museum of Natural History Washington, D.C. a Natural History Museum London. Pod vedením školitele se student seznámí s morfologií a determinací všenek, včetně základních postupů měření a kreslení mikroskopických objektů. Následně student zreviduje a vyhodnotí dostupný materiál - bude zaznamenávat chetotaxi a rozměry studovaných všenek, připraví jejich detailní kresby a pořídí fotodokumentaci. U všenek ze sbírky Ústavu biologie budou vyhodnoceny také parazitologické charakteristiky (prevalence, průměrná intenzita napadení apod.). Výsledkem práce bude prohloubení znalostí o diverzitě všenek u kolibříků a jejich všenko-hostitelských vazbách.